Universitetet i Bergen Institutt for fysikk og teknologi - forsiden
    Studier  Forskning  Aktuelt  Organisasjon  Ansatte  Intern informasjon  [English]  
spacer
Forskning
Akustikk
Elektronikk og målevitenskap
Optikk og atomfysikk
Petroleum- og prosessteknologi
Romfysikk
Skolerettet fysikk og formidling
Subatomær fysikk
  Eksperimentell kjernefysikk
  Eksperimentell partikkelfysikk
  Teoretisk partikkelfysikk
Teoretisk fysikk og energifysikk
Nanofysikk
spacer
Forskning >> Subatomær fysikk 

Subatomær fysikk                        [English]

 

Gruppen for subatomær fysikk har aktiviteter innen teoretisk og eksperimentell partikkelfysikk, og eksperimentell kjernefysikk. Virksomheten er i hovedsak rettet mot akseleratoren Large Hadron Collider (LHC) som er under oppbygging på CERN og forventes å stå klar i 2008. På den eksperimentelle siden bidrar vi til konstruksjonen av to av de detektorer som skal samle data fra henholdsvis proton-proton kollisjoner ( ATLAS) og kollisjoner mellom blykjerner (ALICE) ved LHC. Det forventes at de innsamlede data vil gi svar på noen av de mest sentrale spørsmålene om universets utvikling og dets minste bestandsdeler, for eksempel hvorfor universet består av materie og ikke av antimaterie, hva som er opphavet til masse, og om det eksisterer supersymmetriske partikler.

Vårt bidrag til konstruksjon av detektorene for ATLAS og ALICE har etablert teknologisk spisskompetanse innen detektorfysikk, instrumentering og GRIDcomputing. Studier av data fra disse eksperimentene vil gi resultater som er i frontlinjen av forskningen innen feltene. Det fruktbare lokale samarbeidet mellom eksperiment og teori i både kjerne- og partikkelfysikk bidrar til å gi gruppene god synlighet når studier av data fra LHC begynner.

Selv om tyngdepunktet av aktivitetene er rundt CERN er det viktig å ha forbindelse med andre ledende laboratorier innen kjerne- og partikkelfysikk.  Derfor har gruppene aktiviteter ved SLAC ( BaBaR-eksperimentet) og RHIC, Brookhaven ( BRAHMS-eksperimentet). Dessuten følges det aktivt med på planleggingen av nye akseleratorprosjekter som igangsettes, så som FAIR (Future Facility for Antiproton and Ion Research)ved GSI (Darmstadt) og ILC (International Linear Collider, geografisk plassering ikke fastlagt).

 Eksperimentell kjernefysikk
 Eksperimentell partikkelfysikk
 Teoretisk partikkelfysikk

spacer
spacer

Søk


Stikkordsøk:
Finn ansatt:
Finn student:Til UiB
© 2006 Institutt for fysikk og teknologi - Universitetet i Bergen.
Adresse: Allégaten 55, 5007 Bergen
Tlf.: 55 58 28 06, Faks: 55 58 94 40, post@ift.uib.no login