Universitetet i Bergen Institutt for fysikk og teknologi - forsiden
    Studier  Forskning  Aktuelt  Organisasjon  Ansatte  Intern informasjon  [English]  
spacer
Forskning
Akustikk
Elektronikk og målevitenskap
Optikk og atomfysikk
Petroleum- og prosessteknologi
  Reservoarfysikk
    Members
    Main Research Area
    Scientific Publications
    Links
    Graduated Students
  Prosess og sikkerhet
  Flerfase
  Termodynamisk Modellering
Romfysikk
Skolerettet fysikk og formidling
Subatomær fysikk
Teoretisk fysikk og energifysikk
Nanofysikk
spacer
Forskning >> Petroleum- og prosessteknologi >> Reservoarfysikk 

Reservoarfysikk                                                      English

Olje og gass er ikke fornybare energikilder, og Norge har derfor et stort ansvar for å utvinne så mye som mulig av disse ressursene før feltene ikke blir økonomisk drivverdige med dagens utvinningsteknologi. På norsk kontinentalsokkel kan dette intreffe i løpet av de neste 20 årene og innen den tid må vi framskaffe den nødvendige kunnskap om hvordan utvinningen kan økes.

 

Forskningsgruppen i reservoarfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi har som målsetting å drive strategisk grunnforskning for å forbedre den fysiske karakteriseringen av olje- og gassreservoarer og øke forståelsen av transportmekanismer for olje, gass og vann i porøse bergarter for å kunne bidra til økt oljeutvinning.


Forskningen drives i nært samarbeid med oljeindustrien, som i betydelig grad bidrar med finansiell støtte og i samarbeidsprosjekter tilbyr studenter og forskere tilgang til selskapenes egne ressurser. Ca. 70% av uteksaminerte kandidater blir ansatt i oljeselskaper, 20% fortsetter som forskere ved universitet eller høyskoler, og de resterende tar jobb ved videregående skoler eller i privat industri. For tiden er det stor etterspørsel etter kandidater i denne sektoren.

 

 

spacer
spacer

Søk


Stikkordsøk:
Finn ansatt:
Finn student:Til UiB
© 2006 Institutt for fysikk og teknologi - Universitetet i Bergen.
Adresse: Allégaten 55, 5007 Bergen
Tlf.: 55 58 28 06, Faks: 55 58 94 40, post@ift.uib.no login